1. MÓJ PATRON - JAK GO WYBRAĆ?

    Przyjmując Sakrament Bierzmowania – przyjmiesz nowe imię! Czy to coś znaczy? Odpowiedz sobie na pytania: „Kto ci w życiu zaimponował, na kim się wzorowałeś i dlaczego? Kto i dlaczego jest twoim przyjacielem? Nie zaimponowało ci przecież imię tego „kogoś”; to byłoby nieco dziwne. Dużo rozmawiasz i spędzasz wolny czas z tymi, których lubisz i czasem podziwiasz. Nie jest przecież ważne jakie noszą imię! W wyborze przyjaciół kierujemy się czym innym, patrzymy na to jakimi są ludźmi, czy można im zaufać. Między innymi szukamy wspólnych zainteresowań. Podobnie jest z tymi, których nazwalibyśmy swoimi „idolami”. Nie jest przecież ważne jakie noszą imię! Fascynuje nas raczej ich życie, czyny, osiągnięcia. O jakim imieniu myślałeś, żeby wybrać je na Bierzmowanie? Może o imieniu, które ci się podoba . . . - to zbyt mało, jeśli nie bezsensu. O imieniu swoich przodków (dziadka, babci . . . ) - to szlachetne, ale nie o to chodzi, przecież nie imię cię fascynuje tylko człowiek, który to imię nosił. Osoba która przypomina ci się, gdy to imię słyszysz. Wybierając imię do Bierzmowania - pomyśl o PATRONIE - o kimś kto ci imponuje, kto mógłby ci pomóc - kto zrozumiałby cię i mógłby być twoim przyjacielem. Poszukaj wśród świętych i błogosławionych Kościoła Rzymskokatolickiego kogoś do kogo jesteś podobny, macie wspólne cechy charakteru, podobne problemy, marzenia . . . W wyborze patrona chodzi o wybór Osoby – Jej życia i drogi do świętości, a więc o program życia! Życie świętych pokazuje nam, że życie według zasad Ewangelii jest możliwe i że to ma sens. Ich życie pokazuje też, że Jezus Chrystus nie jest abstrakcją; kimś z przeszłości, ale prawdziwym, żywym Bogiem, którego, gdy człowiek otworzy serce może spotkać w swoim życiu, którego głos może usłyszeć i może być pewien, że jest przez Niego kochany. Nikt z nich nie urodził się świętym. Stali się świętymi dzięki łasce Bożej, którą przyjęli i z którą współpracowali, czyli przez swój własny wysiłek. Bierzmowanie to kolejny krok w twoim powołaniu do świętości. Znajdź więc takiego patrona, który będzie mógł cię wspierać przykładem swojego życia i wstawiennictwem, gdy tylko zwrócisz się do niego pomoc. Niech będzie to wybór nie tylko „fajnego” imienia, ale wybór OSOBY !!!