1. Bierzmowanie w naszej Parafii
 2. Spotkania w pierwsze piątki miesiąca
 3. Spotkania z animatorami
 4. Kto może być świadkiem
 5. Niezbędne dokumenty

Bierzmowanie w naszej Parafii

Rozpoczynamy w naszej parafii czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, chciałbym skierować do Was kilka słów. Przygotowanie to adresowane jest do uczniów I klas szkół średnich i starszej młodzieży, która nie przystąpiła jeszcze do tego sakramentu, a uczęszcza do szkół średnich. Kościół wskazuje wiernym, jak wielką wagę ma bierzmowanie w życiu wiary. Nazywane przez tradycję sakramentem dojrzałości, stanowi kolejny krok chrześcijańskiej inicjacji. Katechizm przypomina, że ochrzczeni „przez sakrament bierzmowania ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są do szerzenia wiary słowem i uczynkami oraz do bronienia jej.”

Papież Franciszek zachęca, aby czas przygotowania do bierzmowania dla kandydatów i ich najbliższych był czasem odnowienia swojej osobistej relacji z Jezusem, a przynajmniej podjęciem decyzji, że będę próbował ze wszystkich sił szukać Go każdego dnia. Pamiętając słowa Jezusa, który pouczał uczniów, że trzeba być „gorącym lub zimnym, nigdy zaś letnim” proszę o pełne zaangażowanie się w tych kilka miesięcy przygotowania. Jestem pewny, że bez współpracy rodziców i dobrej chęci kandydatów będzie to czas stracony, wypełniony jedynie walką o przetrwanie. Pokornie też proszę o przyjęcie ze zrozumieniem zaproponowanych terminów spotkań. W tak licznej grupie (około 80 osób) nigdy nie znajdziemy terminów, które satysfakcjonowałyby wszystkich zainteresowanych.

Celem przygotowania jest wprowadzenie kandydata w „głębsze życie wiary”, aby samo bierzmowanie było spotkaniem ze Zmartwychwstałym Jezusem, który udziela Ducha Świętego wraz z Jego darami oraz decyzją zobowiązującą na całe życie. Będą temu służyły spotkania formacyjne, praca w małych grupach, uczestnictwo we Mszy Świętej, regularna spowiedź oraz udział w różnych praktykach religijnych w ciągu tego roku.

Spotkania w I PIĄTKI MIESIĄCA zaczynają się zawsze o 19.30 w kaplicy domu parafialnego:

Spotkania te będą miały charakter modlitewny. Ich celem jest wprowadzenie w głębsze i bardziej świadome przeżywanie sakramentów. Będziemy spotykali się w Kaplicy na wspólnej konferencji a potem na adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Św. o godz. 21.00. W tym czasie będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

Comiesięczne spotkania formacyjne – w kolejnym tygodniu miesiąca od poniedziałku do czwartku w małych grupach z animatorami.

W czasie tych spotkań będzie okazja do pogłębienia swojej wiedzy religijnej, do podzielenia się swoimi wątpliwościami i doświadczeniami dotyczącymi wiary. Odpowiedzialnymi za pracę w tych małych grupach są animatorzy - młodzi ludzie, często studenci którzy od lat w ramach wspólnoty młodzieżowej w naszej parafii realizują swoją duchowa formację.

Świadek bierzmowania - kto nim może być.

Zadaniem świadka bierzmowania jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Według wskazań Konferencji Episkopatu Polski, w celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkiem powinien być jeden z rodziców chrzestnych kandydata (jeśli nie ma żadnych przeszkód według Prawa Kościelnego). Świadkiem bierzmowania może być osoba, która:

 • • przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej **(chrzest, Eucharystia, bierzmowanie),
 • • ukończyła 16 rok życia,
 • • jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego oraz dziadkowie. Jeśli świadek bierzmowania jest z poza parafii, gdzie kandydat przyjmie bierzmowanie, to powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania. W tym celu świadek powinien zgłosić się do swojej parafii z prośbą o zaświadczenie, że może pełnić tę funkcję, następnie dostarczyć je osobie przygotowującej do sakramentu bierzmowania.

 • • Świadek powinien wspierać bierzmowanego radą, czynem i modlitwą.
 • • Uroczystość bierzmowania świadek powinien przeżywać w stanie łaski uświęcającej i razem z bierzmowanymi przystąpić do Komunii Świętej.
 • • Podczas udzielania sakramentu bierzmowania świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.

DOKUMENTY:

 • • ODPIS AKTU CHRZTU ( nie przynoszą tylko osoby, które miały chrzest w naszej parafii)
 • • OPINIA KATECHETY
 • • ZAŚWIADCZENIE Z PARAFII ZAMIESZKANIA ŚWIADKÓW BIERZMOWANIA O PRAKTYKOWANIU WIARY