1. Siostra Agnieszka Kozioł:
  2. Ks. Marek Danielewski: